Jian Hung Huo

Jian Hung Huo

Hot Poultice Massage
Hai Han He

Hai Han He

Intensive Moisture Treatment
Feng Gua Hai

Feng Gua Hai

Gem Stone Massage
Fa Dong Cong

Fa Dong Cong

Collgen Mask Upgrade
An Chao Chen

An Chao Chen

Master Therapy Massage
Bao Chen Cheng

Bao Chen Cheng

Oriental Spa Manicure
Melissa Mc Chan

Melissa Mc Chan

Hot Stone Massage
Melwyn Mccarthy

Melwyn Mccarthy

Herbal Spa Specialist
Su Hon Kim

Su Hon Kim

Thai Massage
Susan Delacour

Susan Delacour

Skin Specialist